MARTINEX, spol. s r.o. (výhradný distribútor):
Priemyselná 2
SK 949 01 NITRA
Slovenská republika
IČO: 34107801
DIČ: 2020406949
IČ DPH: SK 2020406949
Registrácia: Obchodný register Krajský súd v Nitre Vložka Sro, Oddiel č.588/N.
Telefón:
037 / 6 511 555
037 / 6 511 556
037 / 6 541 375
Fax : 037 6511 555
Phone:
00 421 37 6511 555
00 421 37 6541 375
00 421 37 6541 376
Mobil :
0918 396 930
0905 623 512
00421 918 396 930
00 421 905 623 512
e-mail :
martinex@martinex.sk

Web :
www.neway.sk
martinex

Výhradný distribútor:
MARTINEX, spol. s r.o.
Priemyselná 2
949 01 NITRA
tel./fax: 037 6511 555
martinex@martinex.sk

f